Ekoinowacje – zatrudnienie i wzrost gospodarczy poprzez politykę w zakresie środowiska. ekoinnowacjeSprawozdawca K.Kadenbach: Sprawozdawczymi przedstawiła najważniejsze założenia dokumentu podkreślając, iż w ostatnich latach zielone miejsca pracy są zagrożone przez rozwój przemysłu. Jednak dla zabezpieczenia spójności społecznej niezbędne jest tworzenie zrównoważonych miejsc pracy. Jedną z dróg jest tu ekoinnowacja, która łączy ochronę środowiska naturalnego z rozwojem, konkurencyjnością i tworzeniem nowych miejsc pracy. Ekoinnowacja, zatem stanowi potencjał, który warto wykorzystać.

J. Hibner: Sprawozdanie pokazuje, że Ekoinowacje mogą być jednym ze sposobów na przezwyciężenie obecnego kryzysu społeczno-ekonomicznego, którego skutki odczuwa cała Wspólnota Europejska. To dobre połączenie starań o ochronę środowiska naturalnego z rozwojem, konkurencyjnością oraz tworzeniem nowych miejsc pracy i może okazać się motorem, który pobudzi słabnący europejski wzrost gospodarczy. Pojęcie ekoinnowacji przybrało tu formę usystematyzowaną i łączącą wiele działań takich jak: umiejętne wykorzystywanie ograniczonych zasobów, recykling, tworzenie zaawansowanych produktów i usług przy mniejszym obciążeniu środowiska naturalnego.

Ekoinnowacje - ekologiczna przyszłość

Ekoinnowacje – ekologiczna przyszłość

Należy pamiętać, że sektor ekologiczny znakomicie poradził sobie z szalejącą recesją, chroniąc posiadane i dostarczając nowych miejsc pracy.

N. Chrysogelos: Bardzo ważny jest rozwój przemysłu zielonego dla rozwoju gospodarki i nowych miejsc pracy. Wszelkie działania zmierzające do wsparcia rozwoju przemysłu ekologicznego wymagają poparcia. Niektóre zapisy wymagają wzmocnienia.

R. Seebber: Chcemy, aby Europa odnosiła sukcesy w dziedzinie ochrony środowiska, to dla nas bardzo ważne i to nasz cel. Jednak jesteśmy kontynentem starzejącego się społeczeństwa i musimy dbać o pewne standardy. W tym zakresie zgłoszone zostaną pewne poprawki.